Spaans Leren in Costa Rica
Spaans Taalinstituut in San Jose Costa Rica

Door de jaren heen hebben onze docenten in samenwerking met docenten van de Universeit van Arizona een programma ontwikkeld bedoeld om het Spaans van docenten op te frissen en hen handvaten te geven voor het corrigeren van de fouten van hun studenten. Het 60 uur durende programma is opgezet om docenten te helpen met het corrigeren van fouten en het naar boven halen van vocabulaire die verloren is gegaan door het gebruik van de moedertaal in het klaslokaal. Basis voor de cursus zijn de boeken geschreven door Ethel Pazos (Frecuentes errores del hispanohablante. 1ra. Edición San José: Editorial Alma Mater; 1996.) die ingaan op problemen waar niet-Spaans sprekenden tegen aanlopen bij het leren van Spaans. Zoals bijvoorbeeld valse stamverwanten, straattaal en het overvloedige gebruik van "Que".

Daarnaast wordt er aandacht besteedt aan de Latijns-Amerikaanse cultuur en de Spaanse invloeden. Kennis die de docent kan gebruiken in zijn/haar klassen, evenals modern taalgebruik en nieuwe woorden.