Spaans Leren in Costa Rica
Spaans Taalinstituut in San Jose Costa Rica

De cursus Spaans voor medici is opgezet om medici en studenten Medicijnen te helpen hun kennis van het Spaans in het algemeen en medische terminologie in het bijzonder te ontwikkelen in een Spaans sprekende omgeving. Het programma omvat een verscheidenheid aan onderwerpen zoals Costa Ricanen en hun Gezondheid, Anatomische en Physiologische terminologie, Conversaties voor Administratief Personeel, Gesprekken voor de Beroepsuitoefenaars in de Medische Sector, Medische Therapie, Laboratoriumtests, en Patient Instructies, en veel meer. Daarnaast wordt er aandacht besteedt aan culturele aspecten en typische Costa Ricaanse uitdrukkingen. De cursus begint 's morgens met een klas algemeen Spaans gevolgd door een middagklas waarin de nadruk wordt gelegd op medisch Spaans. Daarnaast wort de mogelijkheid geboden om vrijwilligerswerk te doen in lokale klinieken en ziekenhuizen opdat het geleerde direct in praktijk kan worden gebracht.

Dit is het uitvoerigste programma van zijn soort. Op de praktijkdagen zal er nauw samengewerkt worden met Costa Ricaanse beroepsuitoefenaars zodat de studenten het meeste uit hun tijd hier kunnen halen.