Lær spansk i Costa Rica
Spanske Omgangsspråk Skolen inne San Jose Costa Rica

Vårt mål

Vårt mål ved Universal de Idiomas er å hjelpe våre elever å kommunisere på spansk på kortest mulig tid.

Plasseringstest

For å kunne plassere deg på det rette spansknivået, vil vi gi deg en test den første dagen. Gjennom denne testen vil vi evaluere dine eksisterende spanskkunnskaper, slik at vi kan finne kurset som best passer for dine behov. Nybegynnere trenger ikke å ta testen.

Timeplan

Timeplanen din er den samme uansett hvilket kurs du melder deg på. Du kan velge mellom tre- og fire timer med spansk hver dag. I tillegg til morgenundervisningen, kan du også ta privattimer om ettermiddagen for ytterligere fordypning av spanskkunnskapene. Universal de Idiomas gir deg også sjansen til å ta ettermiddagskurs i grupper.

Våre spanskkurs

Opp gjennom årene har vi utviklet og finpusset et spansk læringprogram og en læringsfilosofi som skiller oss fra andre. Vi tilbyr et språkkurs som passer dine behov, uansett nivå. Våre kvalifiserte lærere dekker alle nivåer, fra nybegynner til avansert. Elevene vil samarbeide i grupper, og også bruke miljøet rundt seg i læringsprosessen. Etter hvert som elevene lærer språket, vil de i stadig større grad kunne kommunisere med hverandre og innbyggerne i Costa Rica på spansk. I starten av kurset legges det vekt på muntlig bruk av språket gjennom ulike aktiviteter. Elevene vil selvsagt lære seg grammatikken steg for steg. Målet er at elevene ved slutten av kurset mestrer fire ferdigheter: lytte, snakke, lese og skrive, med størst vekt på å snakke. Alle fire ferdighetene bidrar til økt forståelse av landets befolkning og kultur.

Metode

Elevene vil i starten av kurset lære de mest brukte uttrykkene: høflighetsfraser, presentasjon, farger, tid, retninger, klær, vær, shopping, restaurantbesøk, transport, reisetips, sport og fritidsaktiviteter. Overlevelseskurset består hovedsakelig av disse temaene, mens gjennomgangen er mer grundig i de øvrige kursene. Deretter vil kurset fortsette med en systematisert fordypning av språket, gjennom funksjonell bruk av grammatikk. Nybegynnerne vil fokusere på muntlig kommunikasjon så snart grunnstenene er lagt. Etter hvert som eleven mestrer den muntlige kommunikasjonen, vil fokuset flytte seg mot skriveferdigheter. Grammatikken følger mer eller mindre denne rekkefølgen: substantiv, verb, adjektiv, rekkefølgen av ord og idiomatiske uttrykk. Elevene introduseres gradvis for verbets tider: presens, fortid, framtid og kondisjonalis, perfectum, konjunktiv, imperativ og passiv.
Når elevene tilegner seg vanlige spanske uttrykk og lærer når man bruker dem, vil de etter hvert forstå språkets struktur, og grammatikken vil gå av seg selv.

Ulike spanskspråklige nivåer

På Universal de Idiomas fordeler vi elevene på ulike nivåer for at de i størst mulig grad kan nyttiggjøre seg av spanskundervisningen.
1. Nybegynner I (Beginner I): Eleven har ingen spanskkunnskaper
2. Nybegynner II (Beginner II): Eleven forstår noen spanske setninger.
3. Avansert nybegynner I (Advanced beginner I): Eleven forstår nesten alle tydelig uttalte setninger og snakker litt.
4. Avansert nybegynner II (Advanced beginner II): Eleven kan uttrykke seg ved hjelp av tillært vokabular, og kan kommunisere på et lavt nivå.
5. Avansert I (Advanced learners I): Eleven kan kommunisere og kjenner til de ulike verbtidene.
6. Avansert II (Advanced learners II): Eleven forstår skriftlig og muntlig spansk og kan selv kommunisere uten store problemer.

Klassen

Elevene vil først lære seg grammatikken, og praktisere denne gjennom aktiviteter i arbeidsboka. Gjennom samtaler med læreren, vil eleven kunne praktisere sitt nye ordforråd i tillegg til grammatikken. Gruppearbeid er også en viktig del av undervisningen.

Sertifikat

Ved slutten av spanskkurset, vil vi utstede et sertifikat til hver av våre elever. Ved etterspørsel vil læreren også sette en sluttkarakter på elevens innsats.

Senior

Selv om de fleste av våre elever er under 30 år, betyr det ikke at vi tar imot eldre spanskelever. Her er alle velkommen.

Hva må du ta med deg i spansktimene?

Vi anbefaler våre elever å ta med seg en god ordbok og egne skriveredskaper. Andre ting kan kjøpes ved skolen. I starten av kurset vil du motta en arbeidsbok som vi jobber med i timene.

Hvilke kvalifikasjoner har Universal de Idiomas’ lærere?

Alle våre lærere har spansk som morsmål og har studert ved Universitetet.

Les mer om våre lærere her